Persaingan pendek cerita Harper’s Bazaar 2018

Fiksyen telah lama menjadi darah kehidupan Bazar. Thomas Hardy, Henry James, Woolf Virginia, Margaret Atwood dan Ali Smith hanya segelintir nama-nama yang membentuk senarai berkilau kami penyumbang masa lalu. Untuk peluang mengikuti langkah mereka, masukkan persaingan pendek cerita tahunan kami dengan menyerahkan 2,500 kata-kata mengenai subjek ‘The Looking Glass’. Pemenang akan menerima penginapan dua malam dan tiga jamuan makan malam untuk dua orang di Amberley Castle, pengunduran berusia 900 tahun yang mengilhamkan di luar bandar Sussex dan peluang untuk melihat karya mereka diterbitkan dalam Harper’s Bazaar.

The entrance to Amberley Castle​

Amberley Castle Hotel

Terma dan syarat: pertandingan ini terbuka kepada individu berumur 18 tahun ke atas, diterbitkan atau tidak diterbitkan. Untuk memasukkan, hantarkan kisah pendek asal yang tidak diterbitkan, yang ditulis dalam bahasa Inggeris mengenai subjek ‘The Looking Glass’, sehingga 2,500 perkataan untuk shortstory @harpersbazaar.co.uk. Pertandingan ini ditutup pada tengah malam pada 9 April 2018. Kisah yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan. Pemenang akan dipilih oleh panel hakim dan akan berdasarkan merit sastera, keaslian dan kebolehbacaan. Peserta akan dianggap telah menerima syarat-syarat ini dan telah bersetuju untuk terikat oleh mereka. Pemenang akan menerima dua malam menginap di Bilik Klasik untuk dua di Amberley Castle Hotel. PKehadirannya adalah sah untuk penginapan semalaman Ahad hingga Jumaat (tidak hari Sabtu). Ia termasuk sarapan pagi pada hari kedua dan tiga hidangan makan malam pada satu malam. Semua makanan dan minuman tambahan akan dikenakan bayaran tambahan, dibayar terus ke hotel semasa berlepas. Hadiah tertakluk kepada ketersediaan dan mesti diambil pada 31 Oktober 2018. Tidak ada alternatif tunai dan hadiah tidak dapat dipindah milik dan tidak boleh dilanjutkan. Ia tidak termasuk perjalanan ke dan dari hotel. Pertandingan ini tidak terbuka kepada mana-mana pekerja Hearst, penganjur atau keluarga terdekat mereka, agensi pengiklanan promoter dan perundingan promosi jualan, atau sesiapa pun yang berkaitan dengan penciptaan dan pentadbiran pertandingan. Hanya satu pertandingan persaingan, yang memenuhi syarat kelayakan di atas, akan diterima setiap orang. Sebaik sahaja dipilih, hanya pemenang akan dihubungi dengan sendirinya melalui e-mel, dengan menggunakan butiran hubungan yang disediakan semasa kemasukan. Penyertaan untuk persaingan dan penerimaan hadiah itu merupakan kebenaran untuk menggunakan nama, imej dan mana-mana gambar peserta pertandingan untuk tujuan promosi dan / atau editorial dalam mana-mana format di media cetakan dan bukan cetakan tanpa perundingan tambahan. Adalah diandaikan bahawa anda mempunyai kebenaran majikan anda untuk apa-apa masa kerja yang diperlukan untuk menuntut hadiah itu. Hearst atau pihak ketiga tidak bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk mana-mana pemenang yang tidak dapat hadir. Pemenang akan diberitahu pada 1 Julai 2018. Dengan memasukkan persaingan dan pertimbangan Hearst menerbitkan entri anda, anda menyerahkan kepada Hearst seluruh hak cipta seluruh dunia dalam entri anda untuk semua kegunaan dalam semua media cetak dan format tidak cetak, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua hak untuk menggunakan entri anda dalam apa-apa dan semua format elektronik dan digital, dan dalam mana-mana medium masa depan yang akan dibangunkan untuk tempoh hak cipta penuh di dalamnya, dan semua pembaharuan dan pelanjutannya, apa-apa hak sewaan dan pemberian pinjaman dan hak pengirim semula dan semua hak sejenis di mana sahaja yang wujud. Keputusan Hearst adalah muktamad dalam setiap keadaan, termasuk apa-apa yang tidak diliputi di atas, dan tiada surat-menyurat akan dibuat berkenaan dengan kesahihan keputusan sedemikian. Hearst akan dibenarkan untuk mengecualikan atau membatalkan mana-mana peserta pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. Hearst mempunyai hak untuk mengecualikan pendaftaran terdahulu, tidak lengkap atau berbilang, atau pendaftaran yang dibuat oleh pihak ketiga atau ejen. Majalah Hearst tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk penyertaan lewat atau hilang. Bukti penghantaran bukan bukti penerimaan. Nama pemenang akan diumumkan di Bazar Harper (majalah cetak atau dalam talian) pada bulan Ogos 2018. Tiada pembelian diperlukan. Setelah dimasukkan, entri tidak dapat dikembalikan atau ditarik balik. Pemain spam akan didiskualifikasi. Hadiah mesti diambil seperti yang dinyatakan, walaupun Hearst berhak untuk menukar hadiah sekiranya berlaku keadaan yang tidak diduga. Dengan memasuki pertandingan, anda bersetuju dengan terma Dasar Privasi. Di samping itu, Hearst boleh menyampaikan maklumat peribadi anda kepada para promoter pertandingan (di mana ia tidak Hearst) dan pemproses data mereka. Walau bagaimanapun, kami sentiasa menuntut bahawa mana-mana pihak tersebut mematuhi prosedur keselamatan yang sama yang kami ikuti sendiri. Hearst berhak untuk (i) membatalkan dan / atau menarik balik pertandingan ini dan / atau (ii) meminda terma ini, pada bila-bila masa tanpa notis. Di mana Hearst menjalankan persaingan dengan seorang penganjur supaya penganjur bertanggungjawab untuk pemilihan dan / atau pemberian hadiah, maka Hearst tidak akan bertanggungjawab atau mempunyai sebarang liabiliti untuk penyediaan hadiah tersebut. Setakat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, tidak akan didengar oleh Hearst, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), pelanggaran tugas berkanun, atau sebaliknya, untuk apa-apa kerugian, kerosakan atau kecederaan yang timbul di bawah atau berkaitan dengan pertandingan ini. Syarat-syarat ini ditadbir oleh undang-undang Inggeris, dan para peserta bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Inggeris berhubung dengan semua perkara yang timbul di bawah atau berkaitan dengan syarat-syarat ini.

Loading...